Gjort på konstfack i Oslo, 1986. (De på vitt papper är lite vattenskadade.)

 ©Torger Berstad | www.lanterna.nu