Finns som e-bok på 23 bibliotek, men i
Värmland bara i Karlskoga.


 
Varför mina senare böcker
inte finns att låna på Karlstads bibliotek.

Jag skulle gärna vilja att det gick att låna Out of This World
- Teckningar, drömmar, det undermedvetna, Pennteckningar, Robert Jäppinens texter och Räkning till huset Justitia på Karlstads bibliotek. Orsaken till att jag inte vill lämna in böckerna är vad som hände då jag lämnade in Spelar ingen roll.
Jag har blivit utsatt för allt möjligt orätt under åren här i Värmland, och det var viktigt för mig att böckerna skulle innebära en upprättelse. Vad som hände då biblioteket fick Spelar ingen roll var det motsatta. I en tidskrift som alla inom kulturlivet i Värmland får, skrev man ett omdöme om boken. I det skrev de något som stärkte lögnerna om mig. Det var om hur jag kom till Värmland 1987. Jag kom hit förde att jag var i psykisk kris, och jag fick förtroende för Robert Jäppinen, som jag inte kunde få för någon där hemma. Så man kan säga att det var en slump att jag hamnade här.
I bibliotekets text beskrev de det ungefär som om Robert skulle ha fått mig förstå att det kunde vara bra att komma och suga på samhället här. Jag minns inte precis hur de skrev, men någonting ditåt. Texten gick inte bara in i kulturtidskriften utan lades även ut på bibliotekets hemsida. Så i stället för upprättelse användes boken till att trampa på mig än mera.
Därför kan inte jag lämna in böckerna till Värmlandsavdelningen på biblioteket. Jag har fått så många emot mig här att jag vet att man bara skulle utnyttja tillfället och göra det samma igen. I effekt en form för censur alltså.

(Då jag 2008 lämnade in Spelar ingen roll väntade vid receptionen en liten grupp som psykade mig. Jag är utsatt för en hets och kan inte ens gå på bibliotekscaféet utan att mobbas rejält. Hetsen har körts i gång p.g.a. vad jag skrivit.)Torger Berstad | www.lanterna.nu