Baksidan till boken Dokumentation av en masspsykos.


    
Jag gjorde bilden 2014. Ramen, som är poängen med bilden, visar femtio händerna-på-ryggen-psykningar. En psykningsvariant utifrån att jag sagt att Aspergers syndrom hos barn brukar kallas "liten professor-syndromet". Munkforskonstnären Hans W, som i blogg och på facebook trampar på mig på heltid, har gjort åtminstone två nidbilder på mig med händerna på ryggen.


             Se framsidan större.


 ©Torger Berstad | www.lanterna.nu