Jag är uppvuxen i Fredriksstad, som ligger vid kusten. Fiskebåten är ritad där.
 ©Torger Berstad | www.lanterna.nu