Seglar Laserjolle med släktbesök från Tyskland. Kölen halvt uppe vid skarp slör, lite vingligt.
Det togs väldigt få fotografier i vår familj, så jag är glad systern tog detta enda seglingskort jag har.

 
Seglingsdikter från 2007 och 2008:

 

Vinden och jag

Jag seglade i vinden som ung
Jag bor på vinden idag
Där vinden är i morgon
kommer även vara jag

Segling

Vinden har inget mål
den lyfter mig dit det bär
Det sliter i seglen i motvindsseglats
under havsytan finns det skär
Nyckfulla är vindens villkor
och vågorna sveper och slår
Det är den finaste dansen
där vinden dig leda får©Torger Berstad | www.lanterna.nu