Lösningen till det sjunde segmentet i
Pi-sudokustegen, med den 38:e till den 46:e decimalen av Pi.

Nedanför är stegens fyra första led, så man kan skriva ut det och lösa.

(Högerklicka på bilden, öppna i ny flik och skriv ut.)                      


3.1415926535897932384626433832795028841971693993 

26 decimaler av Pi:
3.14159265358979323846264338


 
Tillbaka till sudokusidan.


 ©Torger Berstad | www.lanterna.nu