Kolteckningen är efter en byst på den romerske kejsaren Vespasianus. Det var en uppgift på den estetiska linjen jag gick 1984 - 1985.
Jag sökte sen till konstfack i Oslo och kom in. Handen nedanför (här kapad) var en del av inträdesprovet.

Under är länkar till några andra tidiga teckningar.
 

 


 
Teckning gjort då jag var sexton. Hus i området där jag växte upp. En pennteckning till finns på länken.
 
Psykologiskt självporträtt gjort då jag var sjutton. Det finns flera av denna sortens halvsurrealistiska bilder från då jag var 17-19. Pennteckning av fiskebåt, gjort då jag var ungefär nitton och gick på den estetiska linjen. Tre teckningar från konstfack 1985.


 Pastellteckning gjort då jag var kring 19. Se ett stycke ur Out of This World på min WordPress-sida:
Ytterligare tidiga stigmabilder ("livsbilder). Krisen. Konstfack och Högskolan i Karlstad.
Bilden bredvid finns större här och på WordPress-sidan:
Från uppväxten: Autism, kärlek till naturen och tro.

 

 


 

 
Läraren på den estetiska linjen var bra, men något jag i efterhand skulle säga att borde ha varit annorlunda, är att mitt sätt att teckna utifrån min egen fantasi - egna bildidéer (se de tre exemplen ovanför!) borde ha uppmuntrats. Att teckna strikt "akademiskt" tog bort mycket av lusten, som egentligen är det viktigaste. Det blev ett presterande, precis som med andra skolämnen innan.


Grafik

Jag lägger in detta torrnålstryck, som jag också gjorde på den estetiska linjen 1984 eller -85. Jag minns inte vilken klassisk bild det är gjort efter.

    ©Torger Berstad | www.lanterna.nu