Tidigare på länken Mig + Annat, plus tillägg november 2017.
 


25/2 -17: Jag tänkte jag kunde skriva till något om min autism och kreativitet. Och om finkänslighet.

Som jag skrivit har jag nog inspirerats av farmor att börja göra hantverk och teckna. (Då jag sedan kom in på konstfack i Oslo var hon den enda i familjen som tryckte det var roligt att jag slagit in på det konstnärliga. Ingen annan i familjen har varit kulturintresserad.) Min far hade ärvt finkänsligheten från henne, och den har jag med. Asperger är genetiskt betingat, och man brukar ha flera med de typiska svårigheterna (och styrkorna) i familjen. Aspergergenerna kommer från farfar, och farsan hade Aspergers syndrom. Han hade valt ett yrke som är bland de man avråder Aspergare: tandläkaryrket. Finkänsligheten var bra för handlaget, men han hade fruktansvärda problem med självkänslan förde att han inte hanterade det sociala. Och andra typiska Aspergerproblem.

Det tycks tyvärr vara en populär tanke nu, att man "inte behöver dessa nya diagnoser". Min far hade kanske levt, och inte begått självmord, om han vetat att hans problem hade en orsak.


En TED-video om känslighet: The gentle power of highly sensitive people | Elena Herdieckerhoff | TEDxIHEParis
("Sensitivity clearly has a PR problem. Today I wanna help change that." Också om hur det är i förhållande till manlighet.)


11/11 -17:
Ett annat bra TED-tal om ungefär samma saker är Susan Cain: The power of introverts.
I spellistan med de 25 mest populära talen finns ett annat roligt, som jag länkat till förr på hemsidan:
Elizabeth Gilbert: Your elusive creative genius

Ett till: Brené Brown: The power of vulnerability
 
 

  ©Torger Berstad | www.lanterna.nu