I boken finns dikter och pennteckningar från 2004 - 2010.
Jag förklarar många av teckningarna i ett appendix.


 
   
  
                         Ett pennöde

                  En penna fick på känn
                  att dikter vilja skriva
                  och av författaren sin vän
                  att hållen om få bliva
                  Men torka blev dess väg
                  - ja, kulspetspennan dog 
                  En penna gjort av trä
                  nu skriva vill om skog

      
 


   

 
        Raggmunken

En raggmunks klosterliv
är torrt och väldigt trist
Nunnorna är ”Jesu brud”
och en raggmunk ingen Krist

Av nattvardsvin blir ingen fest
men bikta skuld han må
Så grym en oförenlighet
går knappt ens att förstå


                 

 

 
  Varför hösten är vacker

Att ej naturen glömmas vill
på hösten den så rätt ser till
att klä sig vackert nog

Det lyser rött, det lyser grönt
i varje snår och skog

På våren, sen den vilat ut
och friskt och grönt vill fram tillslut
den visar sig i klädsel grann:
"Där ser ni att jag ej försvann!"

 

   
 
      


 
  Ett pinnskillingtryck

En vandrande pinne
ville i en magisters hand
och pekas mot svarta tavlan
och slå små fingrar ibland
Han begav sig till närmaste skola
och erbjöd sig villig till tjänst
Av barnen och pinnen vet rektorn
ej nu vem som har det sämst


                

 
    


 


         
 
Vägen är målet

Om vägen är målet
vart är jag på väg?
Har fötterna längtan
att ta dessa steg?
De frågar mig ständigt:
"Vart är vi på väg?"
"Vägen är målet
- om ändå ni teg!"
Frågvisa fötter
om riktning och "rötter",
om skavsår och blåsor
och skor som är fel
"Nu reser vi på oss och går", säger jag
som för nån sorts vackligt befäl

  

                                          

              Bullrussinet

 Som russinet längtar efter att höra hemma i en bulle
 Som druvans längtan att bli ett bullrussin, snarare än vin
 Som vinodlaren förfelar druvornas längtan
 Som bagarens sanna kall
 Som fullbordningen i ett bulltugg…
    
     

 


            


 
 

©Torger Berstad | www.lanterna.nu