Teckning ur boken En penna fick på känn.

.©Torger Berstad | www.lanterna.nu