Se sidan med mina första bibelillustrationer.
Jag har lagt denna bild på en sida för själv sedan den är för stor för att se som helhet där.
Nedanför har jag skrivit kort om hur jag tänker om att göra bilder utifrån evangelierna.

Hur jag tänkt:
Nederst är det vatten sedan Jesus säger att man måste födas på nytt genom ande och vatten. En antytt dopfunt i nederkant. Första och andra dopet. Jag tyckte det kunde vara vass. Jag har väldigt dålig koll på Gamla Testamentet, men det blir en association till att Moses sattes i vassen av sin mor. Sen har jag tänkt mig en duva på varje ramsida, fast det inte ser ut som duvor. Den helige ande, som visade sig som en duva, som stannande över Jesus, då han döptes av Johannes. I Johannesevangeliet säger Jesus, när han uppstått, i det han andas på lärljungarna: "Ta emot helig ande!" (och vidare om förlåtelse). Därför en duva även till höger.
Torarullen och bröden överst är brödet från himlen - båda i Gamla och Nya Testamentet, som Jesus talar om.  (Johannes 6:26 - 34) Ordet är brödet. Jesus utgick ju från de äldre texterna. (Fint beskrivet i Lukas 24:13 - 35) Så jag tänkte först att vänstra duvan var Jesu dop, men man kan också se den ramsidan som den Gammal testamentliga tiden, och att det Nya testamentliga kommer på högra sidan. Brödet från himlen och samtidigt nattvardsbrödet och korsfästelsen, i det hörnet.

Johannes 1


Lite om hur jag tänker om evangelierna och att göra bilder utifrån de.

Det som står i evangelierna är ofta mångtydigt, så att göra bilder utifrån det kan vara problematiskt. Det kan jag ibland uppleva i konst eller t.ex. även Pier Paolo Pasolinis film Matteusevangeliet, som jag ändå tycker är jättebra.
Det tydliggörs på flera ställen att mera än det som uttryckligen är bilder, är bilder. Om man gör en avbildning kommer bara den bokstavliga tolkningen med, och man behöver ofta läsa texten för att förstå det som det är menat.
Därför har jag ritat mannen med den förvissnade handen i synagogan, bara som en kontur av en hand. Det kan vara en man med en förvissnad hand, men jag tänker också att den förvissnade handen kan vara en bild för fariséerna och det de stod för. Det ena behöver heller inte utesluta det andra.

Något som väl inte är så bra med mina teckningar är hur jag inte så precist styr hur allt blir. Dels förde att jag inte tecknar bra nog. Men det kommer också in saker omedvetet. Hur jag mår i stunden kan landa i Jesus' ansiktsuttryck. Jag vill inte göra något som stöter någon.

Det var några av Marc Chagalls målningar med motiv från Gamla Testamentet som inspirerade mig att försöka om jag själv skulle kunna illustrera något ur Nya Testamentet.


 

©Torger Berstad | www.lanterna.nu