Jag trodde bara jag tecknade former mellan solen och huset. Omedvetet har jag skapat en förlängning av bygatan med en stege upp till solen.
 

Pennteckning från 2014 med förklaring, som i boken Out of This World.


 


 


  

Som man kan se på hemsidan gör jag mest små frihandsteckningar som jag tar in i mina böcker. Här ville jag se om jag kunde göra en större. Jag började med att skriva "Fylla sidan".
Jag tecknar väldigt intuitivt - vanligen planlöst - och saker kommer ofta in undermedvetet. Det sker nog också förde jag inte tecknar med reaktioner i åtanke alls.
Det är spännande att i efterhand se att man tecknat något annat än man i stunden trott, och varför. Det motsvarar hur sakar kopplas och bearbetas i drömmar.
Då jag hade tecknat trädet ville jag göra något annat än en trädkrona. Jag har inte tänkt att trädet är mig, men sedan jag gjort mig själv som ett träd med Trädmannen, kopplas det undermedvetet ändå.

Linjen som går ut i luften:
Jag har under många år tecknat nästan bara icke föreställande. När jag nu tecknar föreställande är jag väldigt fokuserat på att få "de abstrakta formerna" spännande och rätt. Så till den grad att det också bidrar till att jag inte alltid tänker precis vad jag tecknar.
Jag tecknade det svarta (rymden) till höger om linjen bredare och bredare utåt. (Jag "känner efter" kompositionellt hela tiden.) Kände att jag egentligen skulle behöva fylla på det svarta bort till där jag drog linjen, för att det skulle bli kompositionell ballans. Det var något nytt för mig att jag i stället bara drog en linje "ut i luften". Men jag har inte förrän kanske kring årsskiftet 2016 - 2017 tänkt på linjen som något annat än en linje för att få kompositionell ballans. Det vore min förklaring tills jag kring årsskiftet 2016 - 2017 såg vad jag uppenbart gjort omedvetet: På trädet finns en "parabol" och utanför finns nattrymden. Utan att veta det har jag tecknat hur någon signal kommer in till, eller går ut från, trädparabolen. Det gestaltar hur jag kan känna när jag sitter om kvällen och ser nattrymden utanför vindsfönstren. Tankar på andlighet, Gud, universum, naturen och jag.
Det som inspirerade mig att testa att göra en större frihandsteckning var omslagsbilden på en av Frank Zappas videor, The Amazing Mr. Bickford. Bruce Bickford har gjort leranimationer till några av Zappas videor. Teckningen på omslaget är gjort av Cal Schenkel, som gjort omslag till många av Zappas album. Det kan också ha undermedvetet bidragit till att teckningen blev som den blev. (Rymdskrotet kan t.ex. ha kommit från Zappas låt Cosmic Debris.)


Bilden och förklaringen finns i
Out of This World - Teckningar, drömmar, det undermedvetna.
(Video med teckningen scannad undervägs.)Bredvid är bokens nästa uppslag. Se nedanför!
      

 

       
Teckningen över gjorde jag efter att ha skrivit förklaringen på sidan 216. [Till teckningen överst.] Den överst på förra sidan finns i blocket under en bibelillustration från då Jesus frestades av djävulen i öknen. Matteus 4: 3 - 4:
Och när han hade fastat i fyrtio dagar och fyrtio nätter, blev han omsider hungrig. Då trädde frestaren fram och sade till honom: ”Är du Guds Son, så bjud att dessa stenar bliva bröd.” Men han svarade och sade: ”Det är skrivet: ’Människan skall leva icke allenast av bröd, utan av allt det som utgår av Guds mun.’”
Utan tanke på sambandet har jag ritat en hand som griper efter gyllene ögon. Något som ”utgår av Guds mun”. De var först som frukter på ett träd. (”Ditt öga är kroppens lykta.”)

 Till Out of This World - Teckningar, drömmar, det undermedvetna.

Till innehållspunkter.
 ©Torger Berstad | www.lanterna.nu