Först i mina "Track A-dagböcker" har jag innehållslistat sånt jag tycker är
viktigt eller intressant. Det kan vara allt från långa genomgångar till några meningar jag vill lyfta fram. I ramen under finns de 111 bokstycken jag lagt ut så långt. Det kommer flera framöver. Förorden finns på sidorna med respektive bok.


                         Uppdaterat 14/10 -18. Se asteriskerna!

 
Jag har lagt ut en del av teckningarna som finns till styckena, men det är egentligen många flera.


 


   ©Torger Berstad | www.lanterna.nu