Tidigare på länken Mig + Annat
 
27/6 -17: Bibelupptäckter och en särskild bild.

Jag kan skriva lite om bibelillustrationen bredvid.
Nu har jag snart läst evangelierna en fjärde gång, men då jag 2014 läste de (hela) för första gången fick jag två trevliga överraskningar.
Jag har tre ikonaffischer jag haft på väggarna sedan 1988. Två av de betyder mera för mig.
Då jag 2014 läste Lukasevangeliet förstod jag att den vackraste av de två måste föreställa Maria gravid när hon möter Johannes döparens mor, Elisabet. Enligt Lukasevangeliet var de släkt. ("Fränka".) Jag kollade sen på affischens baksida att det stämde.
Den andra överraskningen var också i Lukasevangeliet. Det är scenen bredvid. (Läs hela stycket, med en teckning till, på sidan med bibelillustrationer.)
I barndomen har en skräckscen i en film etsat sig fast i mitt huvud. En man jagas av en hop uppför ett berg, och han trängs ut mot kanten. Jag vet inte om någon stängde av TV:n där, men jag uppfattade det som om mannen åts upp av hopen.
Då jag läste Lukasevangeliet förstod jag att mitt minne måste ha varit en film med situationen bredvid, där Jesus jagas av hopen ur Nasaret och upp på bergskanten.
Jag har sedan hört på ett TV-program att detta var hur man brukade ta livet av oönskade individer i Israel (även andra områden?) på Jesu tid.
Hur som helst var det skönt att konstatera att mannen inte åts upp.
Att jag fått ett sånt starkt minne från filmscenen beror på att jag själv var stigmatiserad redan i min barndom.
Det var därför också tämligen speciellt för mig att teckna denna scen. Det andra skälet till att det var speciellt att teckna är att jag ju dagligen psykningshetsas, så det gestaltar också lite hur mina dagar allmänt ser ut. Detta jag beskrivit väldigt i detalj i de senaste böckerna jag gjort.
 


12/7 -17:
Min far, som var förmögen tandläkare, blev stigmatiserad de sista åren, innan han begick självmord. Varken morsan eller farsan hade koll på Nya Testamentet, men farsan brukade, när jag hälsade på honom, ofta säga att "De sista skall bli de första." Det kan verka konstigt att en förmögen man räknar sig som "de sista", men han hade världens sämsta självkänsla och försökte kompensera det med status.
Såg nyss ett tv-program där en kvinna sa hon inte var rädd för domedagen förde: "I know where I'm going." Det handlar inte bara om domedagen, utan beskrivs i berättelser, som Jesus säger i Lukas 13:29-30:
"Ja, människor skola komma från öster och väster, från norr och söder och bliva bordsgäster i Guds rike. Och se, då skola somliga som äro de sista bliva de första, och somliga som äro de första bliva de sista."

Läser Lukas för fjärde gången nu. En annan tankeställare, från Lukas 16:13-15:
"...I kunnen icke tjäna både Gud och Mamon."
Allt detta hörde nu fariséerna, som voro penningkära, och de drevo då gäck med honom. Men han sade till dem: "I hören till dem som göra sig rättfärdiga inför människorna. Men Gud känner edra hjärtan; ty det som bland människor är högt är en styggelse inför Gud."


15/7 -17:
Jag tror inte att Robert var "den andre mannen", som han sa, men det finns överensstämmelser mellan det han sa och det Jesus sagt. I Lukas 12:57 finns t.ex. motsvarande Roberts "Lyssna inombords.":

"Varför låten I icke edert eget inre döma om vad rätt är?"

Robert har beskrivit hur det kommit svar på tal automatiskt när han varit hotad. Inte uttänkt i förväg alltså. Han sa att svaren innehöll analys av situationen och avväpnade. Det motsvarar hur Jesus säger till disciplarna att de skall göra i Lukas 12:11-12:

"Men när man drager eder fram inför synagogor och överheter och myndigheter, så gören eder icke bekymmer för huru eller varmed I skolen försvara eder, eller vad I skolen säga; ty den helige Ande skall i samma stund lära eder vad I skolen säga."

Jesus har tydligen kunnat svara/agera så vid klippbranten i situationen jag illustrerat. Lukas 4:17 - 30
   ©Torger Berstad | www.lanterna.nu