Teckning gjort då jag var sjutton. (1982)

Det var ständigt uppslitande bråk mellan min mor och far, och efter att han gjort något hemskt mot henne skildes de. Detta har varit såpas traumatiserande för mig att jag förträngt vad han hade gjort, tills jag fick veta det på nytt 2008.
Omställningar är svårt för människor med autismdiagnoser, och det blev en kris för mig nu med skilsmässan.
Jag tänkte att jag ville se om det att teckna verkligen var ett behov för mig, så jag tecknade inte ett tag, och när jag sen igen ville blev det detta psykologiska självporträtt.

(Jag har beskrivit detta närmre i boken Track A-dagbok 3.)


Aspergers syndrom


©Torger Berstad | www.lanterna.nu