Jag tecknade av detta hus, i området i Fredrikstad där vi bodde, då jag var sexton.
Vi hade inte teckning på skolan, utan jag var självlärd.


       



      Vyn av Glomma framför huset där jag växte upp. Jag fick en vän att ta ett kvällskort, som
      jag tecknat av. Jag var sjutton. I förgrunden är halvön Isegran, som delar älven, med ett
      kvarnhjul. Bakom är gamla stadsdelen, som är upplyst.




                                                           ©Torger Berstad | www.lanterna.nu