Ur boken Dokumentation av en masspsykos:


Påhopp av konstnärer, bl.a. på Värmlands museum. Propaganda i tidningar och TV.


Mannen på permobilen nedanför är en psykningsinsats. Sedan psykningsidén dels utgår från en teckning har jag, mitt i den sjuttiosju sidor långa genomgången av psykningsbilder, gjort denna utvikning.
Som jag skrivit i förordet får jag alltid svar på vad jag än nuddar på hemsidan. Därför finns det ofta, som här, skärmklipp från min hemsida till psykningsförklaringarna. Här fick jag psykningssvar inom fem minuter.

   

Läs mera om detta på innehållspunkten Påhoppsutställningen på Värmlands museum, samtidigt som Robert-utställningen.

Det var först då jag 2015 fann mitt hemmasnickrade häfte, Kapten Kufs dagböcker, från 2006, som jag fattade varför Värmlands museum 2014, samtidigt med utställningen Vem är rädd för Robert Jäppinen?, ville ha en utställning med Helena Bxxxgren.
Se en innehållspunkt i Track A-dagbok 6 som heter Ett tyvärr nödvändigt nazikapitel.

 
 


©Torger Berstad | www.lanterna.nu