Som att wallraffa i det undermedvetna innehåller pennteckningar och drömmar från från 2018 - 2020. Boken har 78 sidor och finns till salu som e-bok.
Se innehållspunkter och teckningar nedanför.

Förord


I denna bok kan man se och läsa om det undermedvetna i teckningar och drömmar. Det skulle ha kunnat vara titeln till båda denna och en liknande bok jag gjorde 2017. Fast jag har inte velat ha en så torr titel, utan i stället heter den förra Out of This World – Teckningar, drömmar, det undermedvetna och denna Som att wallraffa i det undermedvetna.
I serien
Mytens makt, som visats på Axess tv, talar mytologiprofessorn Joseph Campbell i ett avsnitt om schamaner. Han säger att det är någon som ”fallit helt och hållet ner i sitt undermedvetna”, och att de har djupa drömmar. Jag tänkte att jag inte fallit helt ner i mitt undermedvetna, men något lite ditåt. Som att ha wallraffat i det undermedvetna.
Det var särskilt de tre månaderna jag jobbade med att montera Out of This World jag tänkte på.
Denna bok har bara 78 sidor och gick
ratt snabbt att montera. Jag har undvikit att ta med teckningar och drömmar med för jobbiga och/eller snåriga förklaringar. Därför har det inte blivit lika intensivt som jobbet med Out Of This World.
Att jag så länge dagligen ”befann mig i det undermedvetna” gjorde att jag mindes drömmar mera än normalt, och även började gå i sömnen. Jag förstod inte då att det var något tillfälligt. Till min lättnad slutade det då jag var klar med boken.
Att gå i sömnen har jag gjort sedan 2016, men det sker bara efter dagar med for stor psykisk anspänning.
Citat på andra sidan:

”All our interior world is reality,and that, perhaps, more so than our apparent world.”

Marc Chagall


 


     

 

(Bortsett från att jag är uppe och äter i halvsömnen en del.)
Redan att läsa en dröm ökar sannolikheten för att man nästa morgon minns vad man drömt.
Den israelska tv-serien
Familjen Shtisel skall ha bidragit till att Out of This World blev av. I ett par år hade jag for vana att se ett avsnitt varje dag. I serien finns många scener som visar karaktärers drömmar. (Huvudpersonen är en ung konstnär.)
Mina drömmar är vanligen sammansatta av sådant som gjort intryck under dagen (eller den senaste tiden). Fast ofta också påverkat av äldre upplevelser och intryck. Ibland är drömmarna otroliga kondensat. Sinnrikare än något man någonsin skulle kunna fantisera ihop.
Jag ser drömmar som hjärnan sätt att bearbeta problem. (Även om det inte alltid är så, och drömmar också har andra funktioner, som vetenskapen fortfarande inte funnit ut av.)
Det är gestaltningar som speglar ens liv.
I ett tal som finns på YouTube talar poeten, författaren, prästen och filosofen John O’Donohue om hur man kan göra för att minnas vad man drömt, och säger sen:
"The Talmud says that a dream that is not interpreted is like a letter that has not been opened. And you know, if you’re sending yourself these letters every night, it’s kind of only courtesy to call around sometime and to kind of pick them up. Because you will, if you keep an account of your dreams, get a great sense of who you are, and what’s happening.
And like in folk traditions – especially the indian tradition in America – they really chartered their future according to the symbols that came in the dreams."
[Video]
Jag har haft for vana att skriva ned drömmar sedan början av 90-talet.

"
Drömerfarenhet” är ett ord jag använder ibland. Det är när något kommer till mig, eller jag säger eller gör något, just i det jag vaknar. Det finns exempel på det här.
Jag har även med ett exempel på hur det kan finnas ”undermedveten logik” i det man gör i sömnen.

Mitt tecknande har över åren utvecklat sig att bli så intuitivt att saker kopplas undermedvetet på liknande satt som i drömmar.
När jag skriver ned en dröm ser jag vilka intryck som spelat in – jag skriver ned ”referenser”. På samma sätt finns undermedvetna ”referenser” till frihandsteckningarna. Jag ser i efterhand vad ”mitt undermedvetna gjort” medan jag trott jag tecknat något slumpartat, eller bara tecknat former.
Jag gör teckningarna i A4-block, så det ryms ett antal bilder (eller annat) på varje sida. Något som hela tiden sker är att annat på sidan undermedvetet påverkar.
Extra intressant tycker jag det är när någon teckning påverkat vad jag drömt. Det finns flera exempel på det här.

Om mig själv kan jag annars säga att jag har autism. (Aspergers syndrom) Jag har tecknat hela mitt liv och huvudsakligen gjort pennteckningar sedan 2006.

Det finns gott om fåglar i teckningarna sedan jag matar kajor
som kallar p
å mig från mina vindsfönster.

Teckningarna och dr
ömmarna är från 2018 – 2020. Texterna är for det mesta hämtade ur dagb
öcker, ritblock eller mina två hemsidor.
N
ågra av teckningarna finns ocks
å i en liten konstbok jag gjort som heter Andeblomma.
P
å lanterna.nu l
ägger jag varje månad en ny teckning i den speciella ram som finns på omslaget, vanligen med förklaring. Jag kallar de I ramen...[månad]. Ett antal sådana bilder finns med här.

Hoppas boken kan ge utbyte!

 
Först i boken har jag angivit några innehållspunkter:
 

Här är länkar till lite av det som ligger ute på mina två hemsidor:


Teckning som kommit utifrån musikvideo med Enya
 

Se
I ramen november -18.

Får möta min mor i en dröm om livet efter döden
 
 

Teckning utifrån den kristna filmen Camino
 
I stort sett det samma som I ramen december -18.

En dödens ängel i teckning och dröm, och det motsatta
 
 
Gör något i sömnen som knyter an till en teckning som kommit utifrån en dokumentär. - Om förtryck  
I stort sett det samma som I ramen januari -19.
 

En teckning och Seinfeld ger en dröm återknytande till en föreläsning ca. 2006
 
Lite av förklaringen: I ramen september -18. Hela finns i boken.
 

”Andarnas hus” - En drömerfarenhet med teckningar som förklaring
 
Se ett par stycken ur det längre ned på sidan!
 

En brexitmardröm
 
 

Från efter att coronaviruset hade kommit
 
Här finns först en personlig beskrivning med en tillhörande dröm. Förutom en teckning med förklaring och en dröm till är det avslutningsvis teckningar utan förklaringar från april - augusti 2020.

 Till vänster är teckningen till innehållspunkten
En teckning och Seinfeld ger en dröm återknytande till en föreläsning ca. 2006. Förklaringen är 3½ sidor lång. Jag har bara lagt ut lite av det. Se I ramen september -18.

Till höger är teckningen som kommit utifrån musikvideon med Enya.
Se I ramen november -18.

Flera av bilderna som varit I ramen...[månad] finns med. Två till med text är I ramen juli -19 (utifrån Tom Waits) och
I ramen januari -20.

Jag har låtit teckningen t.v. inleda båda Andeblomma och Som att wallraffa i det undermedvetna.
Enya-videon visades i en serie om kelterna. (På Axess Tv, från BBC 1987.) Serien har även inspirerat bilden t.v.
Teckningen t.h. har omedvetet kommit utifrån Theodor Kittelsens troll och övernaturliga väsen. De tre teckningarna är de första boken. 


  

T
eckningen bredvid hör till innehållspunkten ”Andarnas hus” - En drömerfarenhet med teckningar som förklaring. "Andarnas hus" har inget med  Isabel Allendes bok att göra.
Ett stycke ur texten med slutet på "drömupplevelsen", som jag fick på morgonen 8/2 -18:
 
...Sedan kom orden: ”Andarnas hus.”
P.S. Efteråt har jag börjat tolka detta och frågar mig bl.a. [Ur dagboken.]: ”Vad betyder det? Det andliga här i mitt hus? Andarna i min kropps hus?”
Jag har också googlat ”andarnas hus” och funnit Isabel Allendes bok. Jag har mints att jag hört namnet, men inte var.
Ett ”andarna hus” är bara något så arkaiskt att det kan dyka upp om man har tankar på andar eller något liknande. Jag spekulerar ju t.ex. i termer av en ande i drömnotaten på sidan 44. Jag läser Evangelierna regelbundet, där Jesus talar om andar, så det
finns i min föreställningsvärld. Tanken på min mor har aktiverat sådana tankar, men annars har det framförallt kommit från hur jag fantiserat om uppdiktade karaktärer som jag hade börjat skriva om på min då nya hemsida: outofthisworld.design.
Lanterna.nu är inte mobilanpassad. Då jag skaffade den andra hemsidan har jag tillåtit mig att även ha fantasiberättelser. Mina fantasifigurer har blivit till en sorts andar, som gett drömupplevelsen.
Om teckningen över:

Och teckningen på sidan 48 har också spelat in. Jag har tänkt på hur den kan tolkas olika. Figurerna i blomman kan vara mänskligheten på jorden, eller andar i ett huvud. Mina fantasifigurer är lite som andar i mitt huvud, eller min kropp.

Hela texten, med bilder, är sex sidor lång och innehåller en liknande drömerfarenhet till.

 


I slutet av boken finns teckningar utan förklaringar. Teckningen bredvid är det enda undantaget. Här är texten:

Teckningen på nästa sida är fran 29/2, fast jag har skuggat klart den forst efter sjukhusvistelsen i april. Under den har jag skrivit vad jag tror att undermedvetet kan ha påverkat. Helt säkert är att ett avsnitt av dokumentärserien Året i New Forest spelat in. Serien gick på Kunskapskanalen.
Figuren i hörnet skall dels ha kommit utifrån en bondgumma. Jag har också skrivit att det var om:
”Eken som skulle blomma på vintern och trolldom: Figur från 1600-talet ristat i träd:” [Jag har tecknat intrycket av trädristningen. Det ar linjer som kan påminna om huvudet och ”spetsglorian”.]
Det hade talats om att man kände en ”närvaro” i skogen. - Som någons ögon.
N
ågot annat från samma dag, som kan ha påverkat, var att jag hade sett ett tv-program om symboler och skämtat för mig själv om en finska där var nån sorts häxa. (På min farmors sida har jag finsk släkt fran Finnskogen.)
Jag hade ocks
å läst en nyhetsrubrik om att filmregissören Roman Polanski vunnit ett pris, men inte vågat komma och ta emot det sedan han varit rädd han kunde lynschas. Figuren som kommer ner har ett litet, spetsigt ansikte, lite som Polanskis, s
å det kan omedvetet ha kommit därifr
ån.
Jag lyssnade pa Stravinskys
Eldfågeln
medan jag tecknade.

 


Det är sammanlagt 77 pennteckningar i boken. 14 av de finns också i Andeblomma (bl.a. de fem högre upp), fast där utan förklaringar.

 
Boken finns till salu som e-bok på Adlibris, Bokus, Bokon och Apple Books. Pris från 89:-
Här är fyra teckningar ur teckningsavdelningen som avslutar boken. Teckningen nederst t.h. avslutar boken.
Två teckningar till finns på konstsidan.
Dessutom finns flera teckningar ur boken på min mobilanpassade hemsida, outofthisworld.design. 
©Torger Berstad | www.lanterna.nu