Bibelillustrationer
                                    

                Förklaring
 

 


  

 

       

  


                                 

  

                                                                      
  
    

  

Förklaring

 

 

     

Se flera teckningar från 2014 - 2018

   

Lite om hur jag tecknar


 


   

   
 Teckningar 1982 - 1985 

      
  Teckningar 1986 - 1999

   
             Datorkonst 


   
Teckningar kring 2007  

    

   
       


 
Bok med pennteckningar
och dikter från 2004 - 2010.

  
Bok med pennteckningar från
2012 - 2015, som är till salu.  
 


Bok med pennteckningar från
2015 - 2017, som är till salu.

                                                                    ©Torger Berstad | www.lanterna.nu