Förklaring                                 
 

      

Bibelillustrationer


                                  

                Förklaring
 


 


    

  
    

  
  Förklaring

Förklaring


     

Se flera teckningar från 2014 - 2017

Lite om hur jag tecknar

 


   

   
 Teckningar 1982 - 1985 

      
  Teckningar 1986 - 1999

   
             Datorkonst 


   
Teckningar kring 2007  

    

   
       


 
Bok med pennteckningar
och dikter från 2004 - 2010.

  
Bok med pennteckningar från
2012 - 2015, som är till salu.  
 


Bok med pennteckningar från
2015 - 2017, som är till salu.

                                                                    ©Torger Berstad | www.lanterna.nu