Se I ramen Mars.

            Se I ramen November.          


     
                 

         

 

               Se I ramen Augusti.

  

    


                 Se I ramen Maj.

 

   

 

    
 
   
 Dröm utifrån bilden.   


       
         
 
                                        Förstora


  


 


 

                
 


         Bibelillustrationer


 

   

Se bibelillustrationer                Lite om hur jag tecknar. 


 
Som möjligt EP-omslag.

 


  

 

                    

 

                                  Delförklaring här                        


               

 

 


                              Förklaring

 
 

 


     

Se flera teckningar från 2014 - 2019

Lite om hur jag tecknar


 

 


   

   
Teckningar 1982 - 1985 

      
  Teckningar 1986 - 1999

   
             Datorkonst 


   
Teckningar kring 2007  

    

   
       


 
Bok med pennteckningar från
2015 - 2017, som är till salu.

  
Bok med pennteckningar från
2012 - 2015, som är till salu.  
 


Bok med pennteckningar
och dikter från 2004 - 2010.

                                                                    
©Torger Berstad | www.lanterna.nu