Se I ramen Mars.

          Se I ramen November.          

 

 


    
                 

 

          

 

 

    
 
   
 Dröm utifrån bilden.   


       
 

 
 


     

 

    

    

  
                               Förstora


 


 


 

                
 


         Bibelillustrationer


 

   

Se bibelillustrationer               


 
 


  
 

      

 

 

            Delförklaring här                        


                                                     
 


 

 

                              Förklaring
 
 

 


     

Se flera teckningar från 2014 - 2019

Lite om hur jag tecknar


 

 


   

   
Teckningar 1982 - 1985 

      
  Teckningar 1986 - 1999

   
             Datorkonst 


   
Teckningar kring 2007  

    

   
       


 
Bok med pennteckningar från
2015 - 2017, som är till salu.

  
Bok med pennteckningar från
2012 - 2015, som är till salu.  
 


Bok med pennteckningar
och dikter från 2004 - 2010.

                                                                    
©Torger Berstad | www.lanterna.nu