Pennteckningar från 2014 - 2016

Teckningarna finns i boken
Out of This World - Teckningar, drömmar, det omedvetna. Några har förklaringar.

 

 


    Från 2015 - 2016
 

Den långa förklaringen till denna är en innehållspunkt i Out of The World.

 

   
 

 

 2014 - 2015 


 
 Med förklaring och tre bilder till.

 Tre teckningar från 2014 som inte finns i Out of This World, men i boken Pennteckningar.

   


 

 
     Tillbaka till Konst 
 


  

    ©Torger Berstad | www.lanterna.nu