Pennteckningar från 2014 - 2017

Teckningarna finns i boken
Out of This World - Teckningar, drömmar, det omedvetna. Några har förklaringar.

 

 

    Från 2015 - 2017
       
                  
 
Förklaringen till "bergögateckningen" är en innehållspunkt i Out of The World.

 

   

            


 

 

 2014 - 2015

  

 


 
 Med förklaring och tre bilder till.

 Tre teckningar från 2014 som inte finns i Out of This World, men i boken Pennteckningar.

   


 

 


Tillbaka till Konst 

(Teckningar ur Andeblomma och andra.)

          

Se pennteckningar från 2016 - 2019.
Även med förklaringar.

  

    ©Torger Berstad | www.lanterna.nu