Teckningar från 2016 och 2017

 
 

     
     2015 - 2016
 

 2015

 

 2014 
 
 

   Se, från 2016 och 2017, mina bibelillustrationer.
     

  

  

 


 

Hur saker kopplas undermedvetet i mitt ritblock


I mitt ritblock kopplas saker hela tiden undermedvetet. Jag gjorde teckningen bredvid efter att ha gjort den första Bibelillustrationen. Bladfingrarna kom pga. att jag senast läst Johannes 15 med detta stycke:
"Jag är det sanna vinträdet, och min Fader är vingårdsmannen. Var gren i mig, som icke bär frukt, den tager han bort; och var och en som bär frukt, den rensar han, för att den skall bära mer frukt." Etc.
Ett annat bra exempel

T.v. är den ena halvan av en sida i mitt block, där flera saker kopplats undermedvetet, båda i Bibelillustrationen överst och sedan i teckningen under. Läs om det här.

Jag följer de impulser jag får utan att ifrågasätta när jag tecknar. På startsidan med konst finns t.ex. en teckning signerad "tim". Jag har fått impulsen att signera "tim", och en sekund frågade jag mig om jag skulle göra det. Impulsen kom omedvetet förde att det i ritblocket fanns något bredvid som associerade till en nonsensanimationsserie jag gjorde kring 2009, som hette Tiny Tim's Romance. Fast det var inte så uppenbart, utan jag frågade mig först om jag fått impulsen utifrån att den engelska flickvännen jag hade i Oslo 1986 - -87 innan varit ihop med en Tim.

Det finns den här sortens förklaringar till många av mina teckningar.
   Tillbaka till Konst
  
 


  

    ©Torger Berstad | www.lanterna.nu