Pennteckningar från 2014 - 2017


Alla undantaget tre av dessa teckningar finns i boken

Out of This World - Teckningar, drömmar, det omedvetna.
Några har förklaringar.Från 2016 och 2017

  

  
                               FörklaringMed förklaring
.                 

 
      
       
     2015 - 2016
 

 

 2014 - 2015 


 
 Med förklaring och tre bilder till.

 Tre teckningar från 2014 som inte finns i Out of This World, men i Pennteckningar.
 

  
 
 
   

 

Se mina bibelillustrationer från 2016 och 2017. De flesta finns i Out of This World.  

  

  Hur saker kopplas undermedvetet i mitt ritblock


Förklaring ur Out of This World - Teckningar, drömmar, det omedvetna:

Innan den blommande handen på förra sidan [Nederst på startsidan.] hade jag gjort den på nästa sida. I blocket finns den efter mitt första försök på att få till en bibelillustration, som är bilden över. [Den vänstra här.] Jag har inte tänkt på kopplingen till Bibeln då jag gjorde handen, men den är uppenbar. Det senaste jag hade läst var Johannes 15, som börjar: "Jag är det sanna vinträdet, och min Fader är vingårdsmannen. Var gren i mig, som icke bär frukt, den tager han bort; och var och en som bär frukt, den rensar han, för att den skall bära mer frukt." 

 Två andra exempel


T.v. är den ena halvan av en sida i mitt block, där flera saker kopplats undermedvetet, båda i Bibelillustrationen överst och sedan i teckningen under. Läs om det här.I blocket finns bredvid och över denna teckning andra som hör till förklaringen av den. Bl.a. finns en Bibel. Jag har inte lagt ut det, men det finns i Out of This World - Teckningar, drömmar, det omedvetna. Här är slutet på förklaringen, ur boken:

Teckningen under har också fått en heliglysande kupol, som fortsätter uppåt. Jag fick alltså impulsen att signera den "tim", och en sekund frågade jag mig varför, innan jag gjorde det. Jag lyder ju generellt dessa impulser.
Den självklara associationen är en nonsensanimationsserie jag gjorde kring 2009, som hette Tiny Tim’s Romance. Det var det första jag hade på min YouTube-kanal. Men då jag gjort teckningen kunde jag inte se att det andra plottret pekade dit, utan jag tänkte om "Tim" kommit in förde att det var namnet på killen min engelska flickvän (kring 1986) var ihop med innan mig. Någon dag senare såg jag att plottret visst associerat till animationsserien. Jag har skrivit att jag älskar kajorna, och att jag är värd kärlek. Bredvid något som bara har kommit att likna ett stearinljus står det: "Så mycket jag skulle ha kunnat älska, men aldrig får." I det sista avsnittet av Tiny Tim’s Romance sitter Tim och Tiny Tina vid ett bord med stearinljus, och det slutar lyckligt. Innan är det allt möjligt totalabsurt. Tiny Tims sperma lagras t.ex. i frysen i affären där han jobbar. I efterhand kunde jag se att något fallosliknande reser sig upp mot kupolen. Kupolen associerar till kyrkor.

        Tillbaka till Konst
  
 


  

    ©Torger Berstad | www.lanterna.nu