Pennteckningar från 2014 - 2018


De flesta av dessa teckningar finns i boken
Out of This World - Teckningar, drömmar, det omedvetna. Några har förklaringar.
Bokmärke:
Hur saker kopplas undermedvetet. Tre teckningar som kommit ur Bibeln.
Från 2016 - 2018

  

  
                               FörklaringMed förklaring
.                 

 
           
 

  
Kompositionsexempel. - Komponera medvetet eller omedvetet.

Jag gjorde teckningen 31/7 -18, denna sommarens näst varmaste dag i Karlstad med 31 grader. Det var verkligen plågsamt, tryckande i min lägenhet, vilket jag ville få till i bilden. Men jag har ingen tanke på hur jag skall få till det, utan tecknar intuitivt utifrån min formkänsla. Så att då jag kände att jag ville luta den ena flamlinjen på högra sidan alltmera snett in mot ansiktet tänkte jag att det kanske var fel. Efteråt såg jag att jag omedvetet gjort det samma som Majane Satrapi gjort medvetet med omslaget till seriealbumet Kyckling med plommon.
Då jag nyss läste det på nytt undrade jag över omslagsbilden. Först ett tag senare fattade jag att hon
utifrån handlingen gjort mannen instängd med tryck in ovanifrån - förstärkt med den röda, sneda linjen från ryggen.
Historien är lysande uttänkt och tecknad. En musikers liv ligger i hans sträng-
instrument, en tar. När den går sönder, och han inte finner någon som kan ersätta, beslutar han att svälta ihjäl sig. Vi får följa honom, dag för dag, tills han dör på åttonde dagen. Därför stämmer det med den instängda och tryckande kompositionen.

Marc Chagall är en mästare på att göra kompositioner och färgval som förstärker känslan i det han framställer. I målningen The Praying Jew (Rabbi of Vitebsk) ger V-kompositionen en känsla av att det lyfter. 


 
     2015 - 2016
 

 

 2014 - 2015 


 
 Med förklaring och tre bilder till.

 Tre teckningar från 2014 som inte finns i Out of This World, men i Pennteckningar.
 

  
 
 
   

 

Se mina bibelillustrationer från 2016 och 2017. De flesta finns i Out of This World.  

  

   Hur saker kopplas undermedvetet i mitt ritblock. Tre teckningar som kommit utifrån stycken i Evangelierna.
 


  
Förklaring ur Out of This World - Teckningar, drömmar, det omedvetna:

Innan den blommande handen på förra sidan [Den nederst på hemsideinfo.] hade jag gjort den på nästa sida. I blocket finns den efter mitt första försök på att få till en bibelillustration, som är bilden över. [Den vänstra här.] Jag har inte tänkt på kopplingen till Bibeln då jag gjorde handen, men den är uppenbar. Det senaste jag hade läst var Johannes 15, som börjar:
"Jag är det sanna vinträdet, och min Fader är vingårdsmannen. Var gren i mig, som icke bär frukt, den tager han bort; och var och en som bär frukt, den rensar han, för att den skall bära mer frukt."


 
Jag förstod först mot slutet, eller då jag var klar, att teckningen över kommit ur  beskrivningen av den blinde som får synen i Johannes 9. Jag hade nyss läst det.
Det är samma kapitel som Bibelillustrationen i exemplet nedanför är gjort till.
Efter att ha tecknat ett tag fattade jag att bilden över kom utifrån det jag nyss hade läst i Bergspredikan, Matteus 6:1 -4:

"Tagen eder till vara för att öva eder rättfärdighet inför människorna, för att bliva sedda av dem; annars haven I ingen lön hos eder Fader, som är i himmelen.
Därför, när du giver en allmosa, så låt icke stöta i basun för dig, såsom skrymtarna göra i synagogorna och på gatorna, för att de skola bliva prisade av människorna. Sannerligen säger jag eder: De hava fått ut sin lön. Nej, när du giver en allmosa, låt då din vänstra hand icke få veta vad den högra gör, så att din allmosa gives i det fördolda. Då skall din Fader, som ser i det fördolda, vedergälla dig."  


  Två andra exempel på hur saker kopplas undermedvetet.


T.v. är den ena halvan av en sida i mitt block, där flera saker kopplats undermedvetet, båda i Bibelillustrationen överst och sedan i teckningen under. Det finns i Out of This World. Läs det här.Intill teckningen bredvid finns i blocket andra som hör till förklaringen av den. Bl.a. en Bibel. Jag har inte lagt ut det, men det finns i Out of This World - Teckningar, drömmar, det omedvetna. Här är slutet på förklaringen, ur boken:

Teckningen under har också fått en heliglysande kupol, som fortsätter uppåt. Jag fick alltså impulsen att signera den "tim", och en sekund frågade jag mig varför, innan jag gjorde det. Jag lyder ju generellt dessa impulser.
Den självklara associationen är en nonsensanimationsserie jag gjorde kring 2009, som hette Tiny Tim’s Romance. Det var det första jag hade på min YouTube-kanal. Men då jag gjort teckningen kunde jag inte se att det andra plottret pekade dit, utan jag tänkte om "Tim" kommit in förde att det var namnet på killen min engelska flickvän (kring 1986) var ihop med innan mig. Någon dag senare såg jag att plottret visst associerat till animationsserien. Jag har skrivit att jag älskar kajorna, och att jag är värd kärlek. Bredvid något som bara har kommit att likna ett stearinljus står det: "Så mycket jag skulle ha kunnat älska, men aldrig får." I det sista avsnittet av Tiny Tim’s Romance sitter Tim och Tiny Tina vid ett bord med stearinljus, och det slutar lyckligt. Innan är det allt möjligt totalabsurt. Tiny Tims sperma lagras t.ex. i frysen i affären där han jobbar. I efterhand kunde jag se att något fallosliknande reser sig upp mot kupolen. Kupolen associerar till kyrkor.


 
     Tillbaka till Konst
  
 


  

    ©Torger Berstad | www.lanterna.nu