Jag har på eget förlag utgett  nitton böcker med konst,  dikter, beskrivningar från mitt liv m.m.  
Materialet går långt tillbaka i  tid så mycket är inte  representativt för mig längre.
Två av de senaste böckerna är till salu.