Stycken ur Track A-dagbok 2.

Innehållspunkten
Autism och sunt förnuft.

Innehållspunkten Mejl om hetsen skickade till A.

Innehållspunkten Den kreativa processen kring teckningarna.

Innehållspunkten
En bra liten allmänanalys av hur läget uppstått och vad det är.

Innehållspunkten Försöker att bemöta vansinnet på min hemsida.

Innehållspunkten Drömintressant - det undermedvetna.

Innehållspunkten
Om mina hemside- och YouTube-grejer förr - samt bok- och häfteskoncept.

Innehållspunkten Min verkliga alkoholkonsumtion.

Innehållspunkten Anmäld till FBI?...

Innehållspunkten Propagandisten rakt under mig…

Innehållspunkten Propagandaapparaten i Munkfors.

Innehållspunkten Förklaring kring påstådd yrsel. En ny koordinat placerat i fel koordinatsystem.

Innehållspunkten Helgbilaga i NWT som demoniserar och trampar på mig.

Innehållspunkten Om maktmissbruk på Kunskapskanalen.

Innehållspunkten Asperger's Disorder Misdiagnosed as Narcissistic Personality Disorder (NPD)

Innehållspunkten Normalisering – "Das radikale Bösse".

Innehållspunkten Lite mera autismrelaterat.

Innehållspunkten Konstretrospektiv 1984-1987.
 

Stycke ur Track A-dagbok 3.

Innehållspunkten En utställning 1996 leder till att jag hamnar på psyket, och att det blir en fnurra i kontakten med min mor.
 Alla innehållspunkter
jag lagt ut från bokserien.


Torger Berstad | www.lanterna.nu