Stycken ur Track A-dagbok 5 Vad som helst kan normaliseras.

Innehållspunkten Tv-program med döva. Att inte ha någon röst och att inte vara "av världen" riktigt.

Innehållspunkten
En återkommande halvsömnsmardröm jag hade som barn. Anna Odell och psykiatrin.

Innehållspunkten "Spoofatoriet" igen. Roberts grejer kring 11/9. "Parmänniskor". Hur det ser ut att ha misstolkats.

Innehållspunkten
Ett speciellt nätpåhoppsfynd, med förklaring.

Innehållspunkten Barndomsbeskrivning. Resignerade i att få tryckt på mig något osant. Fortfarande problematik.

Innehållspunkten Jag – den jag är – finns inte…

Innehållspunkten
"Precis som man klistrat en "verklig förebild" – mig – på diverse figurer."

Innehållspunkten
Diagnostankar, om onödigt lidande p.g.a. sen diagnos. Och en bild.

Innehållspunkten Hur det fungerar med alla som snokar och vittnar falskt.

Innehållspunkten Känslomässig igenkänning i serieboken Persepolis.


Innehållspunkten Hur ingen förstår mig. Den vita figuren i mitten, som man fyller med innehåll.

Innehållspunkten Viktig barndomsigenkänning igen på YouTube.

Innehållspunkten Texter ur Kadaverpudding 1 och förordet till Track A serier/Kadaverpudding 2.


 


Alla innehållspunkter 
jag lagt ut från bokserien.


Torger Berstad | www.lanterna.nu